Stichting Citypastoraat
In 1978 is het Inloophuis De Herberg gestart. In 1984 is voor het werk van het inloophuis de Stichting Citypastoraat opgericht, uitgaande van het Beraad van Kerken in Apeldoorn.

Naast de activiteiten van het inloophuis heeft de stichting tevens als doel het inrichten van een oecumenisch ontmoetingscentrum voor de verhuur van accommodatie ten behoeve van kerkelijke, culturele en maatschappelijke activiteiten.

Handelsregister/nummer Kamer van Koophandel: 41039708
Fiscaal nummer: 8094.09.343

Bankrekening: NL11 INGB 0006 2406 08 ten name van Stichting Citypastoraat, Apeldoorn

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf personen, te weten

  • R. Wingelaar, voorzitter
  • J.C. Looise, vice-voorzitter
  • J.J.T.M. Hase, secretaris
  • S.J. Zijlstra, penningmeester
  • mw. M. Achterberg-Klein

De leden van het bestuur krijgen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

Coördinator Citypastoraat
De Coördinator Citypastoraat heeft een vast dienstverband met de stichting. Zij is belast met de dagelijkse leiding van de activiteiten van het Citypastoraat en geeft tevens leiding aan de vrijwilligers. De coördinator woont als adviseur de vergaderingen bij van het bestuur.

Coördinator is mevrouw Moniek Mol-Bijl.

Jaarverslag
In het jaarverslag wordt door het bestuur verslag gedaan van de activiteiten over de verslagperiode.

Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019

Huishoudelijk reglement
Voor de stichting is een huishoudelijk reglement opgesteld.
Huishoudelijk-reglement Stichting Citypastoraat

ANBI-status
Stichting Citypastoraat door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor hoeven wij geen erfbelasting te betalen over het bedrag dat nagelaten wordt en komt uw gift dus volledig ten goede aan het werk van het Inloophuis De Herberg. Bovendien zijn uw donaties aan het Citypastoraat fiscaal aftrekbaar.

Meer weten over ANBI: klik hier.