De hoofdactiviteit van de Stichting Citypastoraat Apeldoorn is het inloophuis “De Herberg”.

Openingstijden inloophuis:

  • Op werkdagen van 13.30 – 16.00 uur.
  • In de wintermaanden op dinsdag en vrijdag ook van 09.30 – 12.00 uur (i.s.m. DTZ)
  • Op zondag van 13.30 – 15.30 uur.
  • Elke tweede en laatste zondag van de maand van 13.30 tot 14.00 uur zondagsviering.

Helaas kan het inloophuis, i.v.m. corona-maatregelen, nog niet helemaal open zoals we gewend zijn. Voorlopig ontvangen we je graag op de zondag-, dinsdag- woensdag- en vrijdagmiddagen

Soep:

  • Elke dinsdag- en vrijdagmiddag is er tussen 13:30 en 16:00 soep met brood (€0,50). Daarnaast is er altijd koffie/thee (gratis) beschikbaar.

Maaltijden:

  • Twee keer per maand serveren we op donderdagavond een maaltijd. De maaltijd begint om 17:00 uur, inloop vanaf 16:45. Vooraf aanmelden wel noodzakelijk. In de agenda zijn de donderdagen opgenomen dat er een maaltijd is.

Spreekuur

De coördinator van het Citypastoraat houdt spreekuur iedere dinsdag tussen 13:30-15:30 uur.

Voor informatie over:

  • Inloophuis “De Herberg”.
  • Vrijwilligers, aanmelding en informatie.
  • Verhuur vergaderruimte huiskamer en zolder.
  • Stichting Vrienden van de Herberg.

kunt u contact opnemen met de coördinator, Moniek Mol