De hoofdactiviteit van de Stichting Citypastoraat Apeldoorn is het inloophuis “De Herberg”.

Openingstijden inloophuis:

 • Op werkdagen van 13.30 – 16.00 uur.
 • In de wintermaanden op dinsdag en vrijdag ook van 10.00 – 12.00 uur.
 • Op zondag van 13.30 – 15.30 uur.
 • Elke tweede en laatste zondag van de maand van 13.30 tot 14.30 uur zondagsviering.

Ontmoetingslijn:

 • In de periode van sluiting tijdens de corona-crisis bieden we ook het luisterend oor voor onze bezoekers. Op werkdagen van 13.30 tot 16.00 uur kan er gebeld worden met een vrijwilliger. Voor een gesprekje of een vraag. De Herberg Ontmoetingslijn is bereikbaar via 06-82 64 60 45 en 06- 82 63 94 98.

Soep:

 • Dinsdagmiddag en vrijdagmiddag van 14.30 – 15.30 uur is er soep.

Maaltijden:

 • Elke donderdag vanaf 17.00 uur is er een warme maaltijd (voor € 2,00). Vooraf inschrijven is vereist.

Spreekuur

De Coördinator van het Citypastoraat houdt spreekuur iedere dinsdag vanaf 13.30 uur.

Voor informatie over:

 • Inloophuis “De Herberg”.
 • Vrijwilligers, aanmelding en informatie.
 • Verhuur vergaderruimte huiskamer en zolder.
 • Stichting Vrienden van de Herberg.

kunt u contact opnemen met de coördinator, Cora Boon