Het doel van de Stichting Citypastoraat is om als gezamenlijke kerken op een praktische wijze present te zijn in de binnenstad van Apeldoorn. Dit present zijn openbaart zich door middel van het inloophuis ‘De Herberg’, waar iedereen die daaraan behoefte heeft, welkom is. Dit kan zijn in de behoefte aan ontmoeting met anderen, aan rust en bezinning, aan aandacht en/of hulp op levensbeschouwelijk of maatschappelijk gebied, maar ook gewoon aan het drinken van een kopje koffie of thee in het gezelschap van anderen.

Het Inloophuis ‘De Herberg’ in Apeldoorn biedt daarmee een warme plek voor mensen die daar behoefte aan hebben.

In het bestuur zitten leden vanuit de verschillende kerken. Vele vrijwilligers zorgen ervoor dat de bezoekers welkom zijn, en de aandacht mogen krijgen die ook zij verdienen. De kerken vormen een belangrijke bron voor de werving van de vrijwilligers als ook de financiële ondersteuning voor het Citypastoraat.

De Stichting Citypastoraat is in 1978 opgericht op initiatief van het Apeldoorns Beraad van Kerken. Het inloophuis De Herberg is sinds de start de belangrijkste activiteit.