Blue Flower

Vrijwilligers

Binnen het Citypatoraat en in het Inloophuis is een grote groep, enthousiaste en betrokken vrijwilligers (alleen de Coördinator Citypastoraat is een beroepskracht) actief.

Deze groep van zowel mannen als vrouwen, van wie er sommige al meer dan 20 jaar zijn betrokken bij het werk van het Citypastoraat/Inloophuis, bestaat uit ongeveer 50 vrijwilligers.

De ervaring leert dat het werken en De Herberg niet alleen de voldoening geeft om iets voor anderen te kunnen betekenen, maar dat het ook de vrijwilligers zelf ook 'rijker' maakt.

Het zal duidelijk zijn dat een organisatie, die zo afhankelijk is van vrijwilligers altijd nieuwe vrijwilligers kan gebruiken:Affiche Herberg-1a

                         Vrijwilligers van harte welkom

De vrijwilligers binnen het Citypastoraat/Inloophuis zijn actief op één of meer van de volgende terreinen:

  • als gastvrouw/-heer in het inloophuis
  • als 'voorganger' de tweewekelijkse zondagsviering
  • voor het verrichten van conciërge- en schoonmaakwerkzaamheden
  • voor het onderhoud van de tuin
  • voor het verschaffen van voorlichting en informatie
  • voor het bereiden van soep
  • voor het bereiden van warme maaltijden
  • voor het meedenken in de organisatie

Kandidaat-vrijwilligers kunnen, voordat zij hun beslissing nemen, eerst enkele keren een dienst meelopen om kennis te maken met het werk in het inloophuis.

Voordat vrijwilligers als zodanig gaan fungeren worden zij eerst toegerust.

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met de Coördinator Citypastoraat, mevrouw Cora Boon.

U kunt natuurlijk ook gewoon eens binnenlopen tussen 13.30 en 16.00 uur.

Stagiaires:

Het Citypastoraat biedt de mogelijkheid van stageplaatsen voor leerlingen,  die een maatschappelijke of theologische opleiding volgen. Heeft u hiervoor belangstelling, neem dan ook contact op met mevr. Cora Boon, zij is maandag en dinsdag tijdens kantooruren aanwezig.

IMG 8160 IMG 8261IMG 8186