Blue Flower

Historie van het inloophuis ´De Herberg´

Aan het eind van de zeventiger jaren hebben diverse Apeldoornse kerken, verenigd in het Apeldoorns Beraad van Kerken, pionierswerk verricht met de opvang van kwetsbare mensen. Het was de tijd waarin de binnenstad van Apeldoorn steeds meer ontvolkte. Woningen en ook de Brinklaankerk in het centrum moesten plaats maken voor kantoren en bedrijfspanden.

Een stuurgroep van het Apeldoorns Beraad van Kerken onder leiding van mevr. J.T. van der Heide-Louwen werkte plannen uit om de presentie van de kerk in het centrum te waarborgen. Zo werd in 1978 op bescheiden schaal een aanvang gemaakt met het ´Citypastoraat´. In het gebouw van het Leger des Heils aan de Beekstraat startte men met een inloophuis. In 1980 verhuisde dit naar een oud winkelpand aan de Mariastraat. Dit had wat meer ruimte en het lag bovendien midden in de stad. Het aantal vrijwilligers groeide, zodat het inloophuis dagelijks van 2 tot 6 uur open was voor iedereen die daaraan behoefte had. En dat bleken er steeds meer te zijn in een tijd, dat er nog nauwelijks belangstelling voor dit verschijnsel bestond bij gemeentelijke en andere maatschappelijke instellingen.

In 1984 werd de stichting ´Citypastoraat´ opgericht met als eerste voorzitter mevr. A.M. Vollebregt. Nadien hebben velen haar opgevolgd in haar functie. Sedert november 2002 is de heer O. Wierda voorzitter van van het stichtingsbestuur.

In 1988 kreeg ´De Herberg´ aan het Sophiaplein een eigen onderkomen. Een aanzienlijke verbetering ten opzichte van voorgaande vestigingen. Het werk breidde zich uit, want het aantal bezoekers nam nog steeds toe. Vooral nadat in 1992 het slaaphuis aan de Stationsstraat werd geopend, zonder dagopvang, zochten veel zwervers, daklozen en verslaafden iedere middag hun heil in ´De Herberg´. Met alle problemen van dien. Maar de gemotiveerde vrijwilligers, daarin gesteund door een ervaren beroepskracht, hebben die steeds het hoofd kunnen bieden, ook dankzij de strikte huisregels die er in de loop der tijd zijn gaan gelden. Bovendien ontstond er ook een goede samenwerking met de diverse gemeentelijke instanties en maatschappelijk instellingen, zoals Omnizorg, waarmee een samenwerkingsconvenant werd gesloten.

Begin jaren ´90 werd er binnen de kerken de behoefte gevoeld aan een oecumenisch centrum voor diaconaat en (jongeren)pastoraat, annex inloophuis. Dit werd uiteindelijk het huidige pand aan de Deventerstraat 40, dat in 1994 geopend werd en toen ook in zijn geheel de naam ´Oecumenisch Centrum´ ging voeren. Het inloophuis ´De Herberg´ is gevestigd op de begane grond van het pand en heeft zijn ingang aan de Griftstraat.

HIST-01-Foto's De Herberg 004

   

Het bescheiden begonnen werk met het inloophuis ´De Herberg´ heeft inmiddels in Apeldoorn een niet meer weg te denken plaats ingenomen op het gebied van de opvang van eenzamen, thuislozen en mensen, die daaraan behoefte hebben. Het inloophuis voorziet daartoe in gastvrijheid in een huiselijke sfeer, waarin plaats is voor gezellig samenzijn, ontmoeting met anderen, belangstelling voor elkaar of een goed gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. Ook is er de mogelijkheid van pastorale of diaconale aandacht en eventuele ondersteuning op sociaal-economisch terrein. En dat alles vanuit de evangelische opdracht, waarvoor de kerken in Apeldoorn zich gesteld zien, om de kwetsbare medemens in onze maatschappij te helpen waar nodig is. Dankzij de trouwe inzet van velen is het inloophuis ´De Herberg´ voor velen een plek van erkenning en herkenning geworden.

 

 

HIST-02-OMW-2004

 HIST-03-OMW-2012

2004 en 2012 - Oud-medewerkers ontmoeten elkaar weer in De Herberg.

Werkelijk, het belangrijkste element dat is het geacht, tijdje het bestellen drugs van het web is om een ​​beste keuze. Sommige geneesmiddelen zijn bekend. Andere traktatie bepaalde aandoeningen zoals angststoornis. Er hij duikers voor geneesmiddelen voor mannelijke impotentie te genezen. Hoe zit het met "kamagra jelly" en "kamagra"? In dit artikel wordt meer vertellen over de tekenen van erectiestoornissen en "cialis 20 mg kopen". Het belangrijkste wat je moet search is "kamagra kopen". Maar om een ​​man erectiele probleem op te sporen, de arts zal vermoedelijk beginnen met een grondige geschiedenis van de symptomen. Er zijn diverse geneesmiddelen voor de behandeling van van impotentie. Neem de verpakking mee, zelfs als deze leeg is. Als je geneigd te denken dat iemand een overdosis van deze drug zouden hebben genomen, gaat u naar de afdeling spoedeisende hulp van het plaatselijke ziekenhuis in een keer.