Blue Flower

 

Matrozenkoor Apeldoorn in de Herberg.

Woensdag 26 oktober was een avond voor de vrijwilligers van de Herberg.

Het Matrozenkoor Apeldoorn gaf een optreden waarnaar werd uitgezien. Er was koffie met iets lekkers en de huiskamer liep vol.

Het koor geeft regelmatig concerten en de opbrengst daarvan gaat naar een goed doel. Dit jaar koos men voor de Herberg omdat zij vinden dat de medewerkers veel goed werk doen voor de bezoekers.

De matrozen zongen de sterren van de hemel, vrolijk en zo enthousiast. Het publiek werd er helemaal blij van en wiegde en klapte hard mee. Het repertoire bestaat uit zeemansliederen en gevoelige teksten van  o.a.Eddy Christiani, Vader Abraham en Benny Nijman. De liederen gaan over de liefde, armen om je heen en thuiskomen in de veilige haven.

De voorzitter van het koor reikte een cheque over van € 1.500 aan Oege Wierda, de voorzitter van het Citypastoraat ter vrije besteding om het inloophuis draaiende te houden. Enthousiasme alom en heel veel dank voor deze gift.

Het koor zong nog een aantal liederen  met een enthousiast publiek  erom heen. Aansluitend was er een drankje met lekkere hapjes voor koorleden en publiek.

Het was voor allen een geweldig leuke avond.