Blue Flower

 

Oecumenisch Centrum

Behalve het inloophuis ‘De Herberg' zijn er in het Oecumenisch Centrum verschillende kerkelijke organisaties gehuisvest, t.w.

  • de Diaconie van de RK parochie Emmaüs
  • de Protestantse Diaconie Apeldoorn
  • het ABRI, creativiteit rond Bijbelverhalen
  • Joker

Vrijwel dagelijks zijn er ook andere groeperingen in het pand actief, t.w.

  • het Apeldoorns Beraad van Kerken
  • Mudanthe
  • opleidingen
  • culturele organisaties

De ruimten in het pand zijn te huur voor organisaties en groepen, die activiteiten verrichten, die passen binnen de sfeer en de cultuur van het Citypastoraat. Voor inlichtingen kunt u terecht bij de Coördinator Citypastoraat, mevr. Cora Boon, tel. 055 521 10 02.

Beoogd wordt het pand aan de Deventerstraat zo veel mogelijk rendabel te maken voor kerkelijke activiteiten. Niet alleen dat dit de exploitatie van het pand ten goede komt, het zou vooral ook bijdragen aan een optimaal functioneren van het Oecumenisch Centrum. Het bestuur van het Citypastoraat wil bewerkstelligen dat de gezamenlijke kerken van Apeldoorn zich ook op deze wijze maatschappelijk zichtbaar en dienstbaar maken voor de Apeldoornse samenleving.

RefoAnders

In huiskamerbijeenkomsten van RefoAnders in De Herberg kunnen christenen met homogevoelens een thuisgevoel ervaren. Een plaats waar zij met andere christenen in openheid kunnen spreken over het hebben van homogevoelens. Je bent niet meer alleen maar staat in een kring van christenen, die om je heen staan, samen zoekend naar ruimte en erkenning binnen de orthodox christelijke Bijbelvisie, koffie drinken, eten, zingen, praten of niet praten, net waar behoefte aan bestaat, in een veilige en herkenbaar christelijke sfeer. Naast de betrokkenen zelf zijn natuurlijk ook de mensen die om hen heen staan, van harte welkom!

Wilt u deze bijeenkomsten ook bezoeken, kijk dan op www.refoanders.nl/1activiteiten en meldt u aan.

Werkelijk, het belangrijkste element dat wordt geacht, tijdje het bestellen drugs van het web is om een ​​beste keuze. Sommige voor geneesmiddelen zijn bekend. Andere traktatie bepaalde aandoeningen zoals angststoornis. Er zijn duikers voor geneesmiddelen voor mannelijke impotentie te genezen. Hoe zit het met "kamagra jelly" en "kamagra"? In dit artikel wordt meer vertellen over de tekenen van erectiestoornissen en "cialis 20 mg kopen". Het belangrijkste wat je moet search is "kamagra kopen". Maar om een ​​man erectiele probleem op te sporen, de arts zal waarschijnlijk beginnen met een grondige geschiedenis van de symptomen. Er zijn diverse voor geneesmiddelen voor de behandeling van impotentie. Neem de verpakking mee, zelfs als deze leeg is. Als je geneigd te denken dat iemand een overdosis van deze drug zouden hebben genomen, gaat u naar de afdeling spoedeisende hulp van het plaatselijke ziekenhuis in een keer.